ស្វែងយល់ពីឧបករណ៍និស្សន្ទ
ទស្សនវិស័យ​ :
គឺមានគោលបំណងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់យុវជនជនកម្ពុជាអោយបានយល់ដឹងអំពីវិស័យហាងឆេងលុយពិភពលោក ដើម្បី ទទួលបានជំនាញ និងសមត្ថភាពជួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ និងសង្គមជាតិ។
-យើងខ្ញុំគឺជាក្រុមនិស្សិតដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍ជួញដូរ និងយុទ្ធសាស្រ្តផ្សេងៗនៃការចូលទីផ្សារលក់ ទិញហាងឆេងលុយ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។
-សូមបញ្ជាក់ផងដែលថាយើងខ្ញុំទទួលចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីវិស័យ Forex តែប៉ុណ្ណោះ​ ។ ពេលបងប្អូនស្វែងយល់ចប់ហើយ បងប្អូនអាចជ្រើសរើស Brokers ណាមួយដែលបងប្អូនពេញចិត្ត និង មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតមិនទទួលទុនវិនិយោគ ក្នុងការត្រេត ឬ ក៏ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជួញដូរ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ( E.A)ណាមួយឡើយក្នុងវិស័យនេះ ។

No comments:

Post a Comment